Villkor

Flipp ägs av:

Egmont Story House AB
Org. nr: 556046-9206
Studentgatan 4, 211 38 Malmö
Karlavägen 96, 115 26 Stockholm

Inledning

Egmont Story House AB (nedan kallat Egmont) är ren del av Egmont-koncernen, en av Nordens ledande medieverksamheter. Inom koncernen finns bland annat innehåll och tjänster inom film, TV, tidningar, böcker, gaming, streaming och undervisningsmaterial. Egmont är en stiftelse och vi använder delar av våra överskott för att hjälpa barn och ungdomar.

Dessa villkor reglerar dina rättigheter och skyldigheter vid köp av produkter och tjänster, inklusive olika, från Egmont. Villkoren innehåller även vår sekretesspolicy som innefattar hur vi behandlar din personliga information i samband med köp av våra produkter och tjänster.

Vi kommer ibland behöva ändra och uppdatera våra användarvillkor. Vid större ändringar som påverkar ditt köp eller din användning av våra tjänster kommer vi att meddela dig i förväg. Du hittar alltid de senaste villkoren på https://flipp.se/villkor/.

Produkter och tjänster

Du måste vara 18 år eller äldre för att köpa en produkt eller tjänst från Egmont, inklusive prenumerationer på de olika tjänster som vi erbjuder. Om du är under 18 år måste en förälder eller målsman registrera sig som köpare och genomföra köpet åt dig.

För att få tillgång till våra digitala produkter och tjänster måste du registrera ett konto för de produkter och tjänster du vill köpa. När du skapar ett användarkonto kommer vi att be dig ange användarnamn, lösenord och att godkänna dessa villkor. Inloggningsuppgifter till digitala produkter och tjänster är personliga och får inte delas med någon utanför ditt hushåll. Vi förbehåller oss rätten att stänga av åtkomsten till produkten eller tjänsten och kräva rimlig ersättning om inloggningsuppgifter delas med obehöriga.

Användning av Flipp är endast tillåtet för privat bruk. Användning av tjänsten i kommersiella och offentliga sammanhang är inte tillåtet.

Priser och betalning

Uppgifter om priser, erbjudanden och välkomstgåvor gäller endast nya kunder/prenumeranter i Sverige, om inte annat specificeras.

Våra digitala produkter och tjänster ska betalas i förväg med hjälp av tillgängliga betalningsmetoder, om inte annat anges. Betalningsfrekvens, betalningsmetod och belopp beror på vald produkt eller tjänst.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser, innehåll och sammansättning av produkter och tjänster. Förändringarna meddelas via informationstext via e-post och/eller andra lämpliga kanaler och gäller från och med förnyelsen av prenumerationen.

Villkorade rabatter

Som tidningsprenumerant hos Egmont får du ibland rabatt på några av våra andra tjänster. Om prenumerationen på tidningen upphör, går priset på eventuella rabatterade produkter och tjänster upp till normalpris. Denna prisförändring meddelas inte och gäller från det datum som prenumerationen på tidningen löper ut.

Innehåll

Egmont kan när som helst ändra innehållet i Flipp, inklusive att lägga till nya tidskrifter och annat innehåll samt ta bort tidningar och annat tidigare tillgängligt innehåll. Stora förändringar i innehållet, kommer att föregås av att du får en individuell upplysning via e-post.

När du köper digitala produkter och tjänster kommer du bara att ha tillgång till innehållet så länge du är kund/prenumerant. Även om du har laddat ned innehållet kommer det inte att vara tillgängligt om prenumerationen upphör.

Uppsägning

Vid köp av prenumeration förnyas denna automatiskt löpande tills dess att den sägs upp. Prenumerationen kan när som helst sägas upp och gäller från nästa prenumerationsperiod. Ingen återbetalning sker för förskottsbetalda prenumerationer. Misslyckad betalning betraktas inte som en giltig uppsägning.

Om du vill säga upp din prenumeration kan du göra det genom att logga in på Mitt Konto på https://flipp.se/mitt-konto/ och välja "Säg upp Flipp". Du kan också skicka ett e-postmeddelande till support@flipp.se. Vid manuell uppsägning via e-post tar det upp till 3 arbetsdagar innan uppsägningen registreras.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp av Flipp inom 14 dagar efter påbörjat abonnemang. Ångerrätten räknas från datum då avtal ingicks och är uppfylld om du skickar din anmälan om utträde innan ångerfristen har löpt ut.

Du kan endast använda din ångerrätt, om du inte har tagit ditt abonnemang i bruk. I praktiken innebär det att du inte har börjat läsa en tidning eller annat innehåll och/eller laddat ner en tidskrift eller annat innehåll till din surfplatta eller smartphone.

För att kunna använda din ångerrätt ska meddela detta via ett e-postmeddelande till support@flipp.se. Detta ska alltså göras innan du tar abonnemanget i bruk, samt inom tidsfristen på 14 dagar.

Upphovsrätt

Tidskrifter och annat innehåll i tjänsten tillhör Story House Egmont eller tredje part och är endast tillåtna för din egen, privata konsumtionen. All reproduktion, distribution eller annan användning av innehållet är förbjudet utan skriftligt medgivande från rättighetsinnehavarna till innehållet. Du har som kund inte några rättigheter för kommersiellt bruk, försäljning, återförsäljning, reproduktion, distribution eller marknadsföring av innehållet. Du har heller ingen rätt att använda material, som kräver en licens för offentlig visning. Du kan enbart använda innehållet på enheter som du eller ditt hushåll använder för personligt bruk. Otillåten användning kan innebära brott mot gällande lagar och Egmont förbehåller sig rätten att åtala dig för sådana kränkningar.

Personliga uppgifter

Vid beställning av tidning eller annan produkt från Egmont godkänner jag att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer och övriga digitala adresser, får lagras och användas inom Egmontkoncernen för fakturering, leverans, information, marknadsföring, digitala tjänster, analys, statistik och profilering.

Uppdatering av personuppgifter mot personuppgiftsregister, exempelvis med hjälp av personnumret via SPAR, sker kontinuerligt. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med bl.a. cookies. Jag kan även få erbjudanden från Egmonts samarbetspartners, som återfinns inom följande branscher, direkt relaterade till våra produkter: tidningar, böcker, film, spel, pussel, leksaker, mode, skönhet, sport, fritid, heminredning, hälsa, mat, dryck, djur, natur, motor och telecom.

Uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga uppgifter användas inom Egmont för marknadsföring och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av nya tjänster och produkter. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är dels fullföljande av avtal och dels Egmonts berättigade intresse. Vill du rätta, radera, begränsa användningen av eller invända mot användningen av dina personuppgifter kan du göra det genom att skicka brev till Personuppgiftsansvarig, Egmont Story House AB, 205 07 Malmö eller gå till sidan www.storyhouseegmont.se/personuppgifter. Självklart ser vi helst att du först kontaktar oss om du har klagomål, men om du anser att vi inte har gjort tillräckligt kan du även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, epost imy@imy.se.

Story House Egmont kan även kontakta dig gällande tekniska frågor samt supportärenden.

Du kan ändra dina uppgifter via din profilsida på https://flipp.se/mitt-konto.

Läs mer på https://www.storyhouseegmont.se/villkor

Tvister

Tvister skall lösas i godo. Om parterna inte kan enas, kan tvisten hänskjutas till lämpliga organ för klagomål, eller regleras av Svenska domstolar enligt Svensk lag.

Kontaktinformation

Har du frågor vänligen kontakta oss på support@flipp.se.

Ändringar

Senast ändrad: 2024-06-04
VillkorsID: SE0115.